Depression

At være deprimeret er ikke det samme som at være ked af det. Har man en depression er man ofte trist, har ingen energi eller lyst, og man lider af følelsen af dårligt selvværd. Man kan have problemer med at sove, med at koncentrere sig, og man har ofte svært ved at forestille sig, at man nogen sinde får det bedre.

Mellem to og ti procent af alle danskere får på et tidspunkt i deres liv en depression.

Det skønnes, at mellem 200.000 og 300.000 har en depression, der er så alvorlig, at de har brug for behandling, og antallet af kvinder, der rammes af depression, er større end antallet af mænd.

Man kan være mere eller mindre sårbar overfor depression. Sårbarheden kan skyldes såvel arv som de påvirkninger, man får gennem livet. Psykisk stress, som kan udløse depression, kan f.eks. være et dødsfald eller en skilsmisse. Sygdommen kan også være en følge af, at man mister sit job, eller at man på anden måde udsættes for noget, der påvirker ens selvfølelse.

Forskning viser, at kognitiv terapi er den mest effektive psykoterapiform overfor depression. I behandlingen fokuserer man på og bearbejder de tankemønstre og kognitioner, som danner og vedligeholder depressionen. Det er oftest tanker om, at man ikke duer til noget, og at man er et dårligt menneske. Gennem terapien arbejder man med at få bevidsthed om disse tanker og med at blive bedre til at tænke i andre og mindre selvdestruktive baner.