Misbrug

Ved misbrug stimuleres hjernens belønningssystem ved indtagelse af stof eller alkohol, og organismen oplever nydelse og velvære.

Omvendt, hvis man ikke får sit stof eller alkohol, bliver systemet ikke stimuleret, og man oplever uro, angst, rysten, ubehag og måske aggression, fordi man er presset.

Hvis man som misbruger beslutter, at man vil ændre sit liv, kan kognitiv terapi hjælpe med at afklare omstændighederne omkring misbruget og fremadrettet  motivere og styrke, så en ændring omkring misbrugsadfæren bliver mulig. Der arbejdes i den forbindelse også med at skabe et godt eventuelt nyt fundament for eksempel i form af netværk og fritidsaktiviteter.

En vigtig del af misbrugsbehandlingen er tilbagefaldsforebyggelse, hvor klienten holder sig selv fast i at fortsætte i den nye bane, også selvom der måtte ske slip eller tilbagefald i løbet af den proces, der i sidste ende skal føre til et liv med et stabilt fravalg at stof eller alkohol.

I forbindelse med kognitiv misbrugsbehandling er NADA-akupunktur et godt supplement. NADA-akupunktur øger udbyttet af samtalerne, bringer fokus, regulerer psykisk ubalance, har en beroligende effekt og nedsætter stoftrang.