OCD

OCD hed tidligere tvangsneurose, men begrebet neurose eksisterer ikke mere.

I dag hedder det obsessiv-kompulsiv tilstand, forkortet OCD efter den engelske betegnelse, Obesessive-Compulsive Disorder. Obsessioner betyder tvangstanker, mens kompulsioner er tvangshandlinger.

Mellem to og tre procent får sygdommen, og der er lige mange kvinder og mænd med OCD. Tyve procent af alle danskere har lette tvangstanker og tvangshandlinger. Man kan f.eks. igen og igen tænke på, om man nu har husket at slukke komfuret eller låse døren. Og blive ved med at kontrollere om komfuret er slukket, og døren er låst.

Det er karakteristisk, at man selv synes, at tvangstankerne og tvangshandlingerne er meningsløse eller overdrevne. Alligevel kan man ikke slippe dem, fordi man bliver angst eller får ubehag, hvis man lader være.

I behandlingen mod OCD arbejder man med gradvist at modstå tvangshandlingerne og ritualerne. Princippet er, at man skal gå så langsomt frem, at man ikke oplever for megen angst. I terapien arbejdes der med alternative strategier til ritualerne for at mestre og rumme angsten.