Personlig udvikling

Personlig udvikling kan være et ønske, fordi man tilstræber at få et bedre greb om sit liv. I kognitiv terapi undervises man i sit eget liv.

Man opnår bevidsthed om sine tanker og følelser og den måde, man tolker verden på.

Man opnår en større bevidsthed om sine handlinger og lærer at forstå sig selv og den måde, hvorpå man interagerer med andre.

Terapiforløbet giver konkrete redskaber til håndtering af forskellige situationer. Man bliver for eksempel i stand til at bryde onde cirkler, og man opnår mere konstruktive valg fremfor at blive overvældet af uhensigtsmæssige handlingsmønstre og negative tanker.

Den personlige udvikling skaber sammenhæng, og igennem kognitiv terapi opnår man bedre kontrol,  større glæde i hverdagen og højre grad af balance.

Ved hjælp af kognitiv terapi har man mulighed for at bringe ændringer og udvikling i forbindelse med:

  • Sig selv
  • Parforhold
  • Familieliv
  • Uddannelse
  • Arbejdsliv
  • Mål i tilværelsen