Håndtering af personoplysninger

Vi er pligtige til at behandle dine personlige data forsvarligt. Vi har oplysningspligt, hvis du ønsker indsigt i dine personoplysninger. Du har ret til at protestere imod de oplysninger, der forefindes i klinikken omkring din behandling. Du har ret til at få korrigeret urigtige eller vildledende oplysninger, og du kan ønske at få dine personlige oplysninger slettet. Du kan få oplysning om, hvilke data vi opbevarer om dig ved henvendelse på telefon: 20700730. Journalnotater opbevares så længe det giver mening i forhold til behandling eller i 5 år fra det seneste journalnotat. Oplysninger til afregning og bogføring opbevares så længe det er nødvendigt til afregningsformål.