Selvværd

Et lavt selvværd kan udtrykke sig i, at man er bange for at sige sin mening og har svært ved at sige nej, fordi man er bange for at såre andre. Man sammenligner sig selv med andre og stiller for høje forventninger til sig selv.

Omvendt kan lavt selvværd også komme til udtryk ved, at man konstant overfuser andre og er vred på alt og alle.

I bund og grund føler man, at man ikke er lige så meget værd som andre mennesker. Man har en grundfølelse af ikke at være god nok.

Et lavt selvværd kan blandt andet skyldes, at man ikke har fået den rette anerkendelse som barn. Lavt selvværd ses også i forbindelse med andre problematikker som eksempelvis angst, depression og spiseforstyrrelse.

Fokus i behandlingen er at få brudt den onde cirkel ved at arbejde med de tanker (den indre monolog) og den adfærd, der understøtter det lave selvværd.