Sorg , kriser og PTSD

Er man ramt af sorg, eller befinder man sig i en krise, eller har man været udsat for en hændelse, som har medført post traumatisk stressreaktion (PTSD), er den første væsentlige faktor i behandlingen, at der skabes en tryg og god relation imellem klient og behandler.

Ved sorg og krise er hjælp og støtte fra netværk og familie en altafgørende faktor for, om man har brug for hjælp udefra og for eksempel søger en psykolog.

I de situationer, hvor netværk og familie ikke er i stand til at hjælpe, lytte og rumme de følelser, der er forbundet med sorgen og krisen, kan professionel hjælp i form af terapi være nødvendig.

I et naturligt sorgforløb oplever man bedring i løbet af 1 måned, men at komme igennem en sorgproces varer cirka 2 år.

I forbindelse med krise skelnes imellem:

  • Eksistentiel krise – en krise i livet på baggrund af den udvikling, man gennemgår i sit livsforløb.
  • Traumatisk krise – en krise fremkaldt af voldsom trussel og eller tab eventuelt risiko for at miste. Typiske eksempler er tab af noget eller nogen, der står en nær. Krænkelse. Katastrofe.

PTSD er en psykologisk reaktion og en sorgreaktion efter en traumatisk oplevelse. Man er ramt af angst, og krop og sind er i alarmberedskab, så man ikke fungerer, som man ville have gjort under normale omstændigheder.

Hvor sorg og krise kan overkommes ved hjælp fra familie og netværk, hvis de fornødne ressourcer er til stede, er PTSD som udgangspunkt en behandlingskrævende lidelse, hvortil der kræves professionel hjælp.