Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser er psykiske sygdomme med et stærkt fokus på mad. Anoreksi og bulimi er de mest kendte spiseforstyrrelser.

Anoreksi og bulimi minder på nogle måder om hinanden, men er i virkeligheden to meget forskellige sygdomme. Bulimi indledes ofte på samme måde som anoreksi med, at man går på slankekur og taber sig.

Hvad enten man har anoreksi eller bulimi, sulter man sig. Har man anoreksi, spiser man meget lidt og taber sig på den måde til en alvorlig undervægtig tilstand. Hvis man har bulimi, springer man typisk måltider over for derefter at overspise og kaste maden op igen.

Overspisning er i de senere år blevet anerkendt som en spiseforstyrrelse, hvor man i overdreven grad søger at dulme psykiske problemer med mad.

Behandlingen af spiseforstyrrelser handler om at afdække de psykiske problemstillinger, der ligger til grund for symptomet, som er den forstyrrede spisning.

Der er ofte tale om problemstillinger omkring kontrol og selvværd, som man gennem psykoterapi kan få et sundere og mere afklaret forhold til. Behandlingen omfatter også udarbejdelsen af konkrete strategier, der skal hjælpe personen med at få brudt den onde cirkel, hvor man for eksempel springer måltider over, for så på et senere tidspunkt at overspise.