Kognitiv terapi

Terapiformen: `Kognitiv terapi´ opstod i midten af 1960´erne, hvor den blev udviklet af den amerikanske psykiater Aron T. Beck.

I 1990´erne kom kognitiv terapi til Danmark, og man så snart en rivende udvikling i interessen for denne behandlingsform både blandt forskellige faggrupper i psykiatrien – for eksempel læger og psykiatere og hos privatpraktiserende psykologer.

I dag er kognitiv terapi en international anerkendt terapeutisk hovedretning med bagvedliggende grundig forskning og evidensbaserede resultater. Man ved, at kognitiv terapi virker på en lang række psykiske lidelser, og at behandlingsformen er særdeles virkningsfuld, hvis udfordringen handler om stress, angst og depression.

Kognitiv terapi retter sig mod tænkning, forestillinger, fantasier og erindringer, som er grundlagt i sindet, og den deraf følgende adfærd.

Tænkning og adfærd er nemlig tæt forbundet med vores følelser og dermed afgørende for de psykiske udfordringer, vi hver dag tager livtag med.

KOGNITIV TERAPI FOR DIG

  • Den kognitive behandlings udgangspunkt er den situation, du står i lige nu – dit aktuelle problem forstået ud fra nutidens ståsted og fortidens hændelser og erfaringer.
  • Kognitiv terapi fokuserer på, hvilke faktorer der vedligeholder problemet.
  • Behandlingen omfatter en grundig vej til at forstå sammenhængen mellem tænkning, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd, så alle dele kan ændres i positiv retning og føre til nye givende livsstrategier for dig.
  • Der gives redskaber til håndtering af det aktuelle problem, og du vil få råd og vejledning om, hvordan der kan arbejdes videre hjemme mellem hver behandling.
  • Kognitiv terapi regnes for at være et tidsbegrænset forløb. Men om nødvendigt strækker forløbet sig over længere tid blandt andet med støtte efter behandlingen i den fase, hvor du mere fast forankrer de positive tiltag i dit liv.