NADA øreakupunktur

– som del af psykoterapeutisk behandling

Som en del af vores terapeutiske forløb arbejder vi i klinikken ved nogle klienter med øreakupunktur efter NADA-metoden, hvilken er en metode, der er udviklet i New York, Lincoln Hospital, af psykiateren Michael Smith. Smith arbejder med misbrugsbehandling, og metoden var oprindeligt tiltænkt denne (NADA: National Acupuncture Detoxification Association), men det er hurtigt blevet meget tydeligt, at metoden har en signifikant effekt som empowerment-metode ved forskellige psykiske problemer, stress og personlig udvikling.

Specielt ved NADA-metoden er, at den decideret er udviklet som et supplement til en øvrig behandling.

I vores tilfælde er det givet, at denne behandling består af samtale-terapi, evt. kombineret med mindfulness meditation.

Ved at give NADA-øreakupunktur før samtalerne skaber man en ro hos klienten, der vil kunne fremme udbyttet af samtalerne; der sker en harmonisering af det autonome nervesystem (det sympatiske og det parasympatiske), hvilket betyder en reduceret arousal, hvilket specielt er en fordel i arbejde med angst og stress. I denne proces kan der skabes afgørende indsigt og klarhed hos klienten til at skabe ligeså afgørende (initiativ til) ændringer i dennes liv. Inden for Traditionel Kinesisk Medicin (TKM), hvorpå akupunktur bygger, taler man om, at qi-stagnation opløses, dvs. at mentale blokeringer, tankespærring og andre former for låst energi i nervesystemet accelereres.

Traditionel Kinesisk Medicin

En af styrkerne ved TKM er, at den lige netop har et begreb som qi, som betegner en holistisk balance af kropslige processer. Når vi i vestlig medicin prøver at beskrive noget tilsvarende, kommer vi af mangel på bedre begreber ofte til at snakke om energi og energier, hvilket hurtigt bliver lidt flygtigt. Med TKM og det holistiske syn for helheden er der lagt en begrebsramme, hvilken i øvrigt kan brydes ned i helt konkrete vestlige del-begreber, som giver en helt anden, og efter vores overbevisning mere fyldestgørende forståelse af psykiske fænomener. En ramme der er i overensstemmelse med vores i klinikkens overbevisning om, at psyken handler om mere end, hvad der foregår inde i vores kranium.

NADA-METODEN

Øret er et mikrosystem, som via nervebaner i det retikulære system og cortex er forbundet med hele kroppen. Dette betyder at man kan behandle områder i kroppen direkte med aktivering af punkter i øret. Efter NADA-metoden placerer man en nål i fem forskellige zoner i begge ører: Shen men, Sympatikus, Nyren, Lungen og Leveren. Når nålene sættes, igangsættes en række neurale og kropslige processer (eg. Regulering af neurotransmittere, peptider og hormoner), der hjælper med at genoprette en sund balance i kroppen.

De to første to zoner, Sympatikus og Shen Men er det der hedder master-zoner, og de sidste tre, nyren, lungen og leveren, er ikke overraskende organ-zoner. Sympatikus er som sagt et master-punkt, et fysisk master-punkt, det balancerer de sympatiske og parasympatiske dele af det automome nervesystem, hvilket har en beroligende virkning på de indre organer og modvirker stress. Shen Men er et psykisk master-punkt, der regulerer psykisk ubalance. Det ligger på hjertets qi-bane (meridian), og aktiveringen mindsker angst og bringer ro på hjertets rytme samt sænker for højt blodtryk.

Via regulering af neurotransmittere i en del af hjernen, der er vigtig for kognition, cerabral cortex eller hjernebarken, skaber Shen Men mental klarhed og fokusering. Udover en generel beroligende effekt har aktiveringen af dette punkt blandt andet en stabiliserende effekt på følelser af utålmodighed, nervøsitet, humørsvingninger og lettere depression. Der opnås også en generelt smertedæmpende effekt, da dette punkt øger kroppens eget smertestillende stof endorfin. Shen Men er et “katalysatorpunkt” som styrker de fleste behandlinger. For terapi har Shen Men den vigtige funktion, at det fremmer klientens evne til at relatere til sig selv og andre, samt at håndtere følelser og sårbarhed. Nyren, både Sympatikus og Shen Men styrker nyren, og zonen for nyren gør naturligvis det sammen.

Styrkelsen af Nyren er en vigtig del af den samlede effekt ved NADA-behandling. Dette punkt er både fysisk og psykisk regulerende. Nyren giver energi og øger klientens viljestyrke, og er derfor en hjælp til gennemføringen af samtale-terapien og det samlede forløb. Med sin placering ved ved binyrezonen regulerer punktet kortisol og adrenalin og dæmper dermed stress og angst. Dette gør det et vigtigt punkt ved blandt andet dødsangst. Aktivering af Nyren styrker dannelsen af røde og hvide blodceller samt udskillelsen af urin og affaldsstoffer, hvilket er med til at øge qi (livsenergien) og fremmer dermed vækst og udvikling. Lungen, aktivering af dette punkt har en generelt styrkende effekt, når lungen styrkes, styrkes hele kroppen. Punktet styrker vejrtrækningen; dvs. udskiller kuldioxid og øger iltoptagelsen. Lungen påvirker også huden og regulerer sved samt kropstemperatur. Dette punkt er specielt vigtig i forhold til at håndtere sorg og tristhed (depressive symptomer), hvor den styrkende effekt lungen har hjælper i den bearbejdende proces i terapien. Vigtigt for terapi er også at Lungen øger evnen til at turde give slip.

Som et styrkende punkt er Lungen effektiv ved træthedstilstande, allergi og nedsat immunforsvar. Leveren holder kropslige processer i gang, og sikrer dermed den frie strøm af qi, hvilket dermed forebygger stagnation og blokering af følelser. Dette dæmper både inadvendt og udadvendt aggression og vrede. Dette gør også leveren vigtig i forhold til humørsvingninger og psykoser. Leveren påvirker bl.a. blodtryk, muskelfunktioner, og aktivering af punktet hjælper ved fysisk uro, og har derigennem betydning for både dyb søvn og drømmesøvn, hvor mareridt dæmpes. I forhold til terapi er vigtige kvaliteter ved leveren at den danner energi, beslutsomhed, dynamik og accept.

Målsætning med vores brug af metoden

Vi vil med implementeringen af NADA-metoden forhåbentlig opnå en bredere og mere effektiv behandling. Dette er en del af et håb om, at vi med forkastelsen af en forældet og dogmatisk reduktionisme, kan trænge ind i problemer, der har været betragtet som determinerede af kræfter uden for samtale-terapiens domæne. Dette er baseret på solidt videnskabeligt evidens for bl.a. kroppens betydning for kognition og den rige begrebsmæssige og praktiske ramme fra Traditionel Kinesisk Medicin.

Kilder: Wiinblad, L. (2014). NADA-MODELLEN, 4. udgave.